فکر کردم شما خود خدا هستی!

در صفحه آثار نویسندگان بزرگ همین وبلاگ مصاحبه مشهور فالاچی با قذافی را آورده‌ام. خواندنش برای همکاران خبرنگارم عبرت آموز است که یاد بگیرند و یاد بگیریم که با دیکتاتورها چگونه مصاحبه کنیم.

در صفحه مصر همین وبلاگ پست تازه‌ای درباره سوریه و لیبی گذاشته‌ام.

به صفحه شعر دیگران هم سری بزنید بد نیست.

/ 1 نظر / 10 بازدید
سعیده آقاخانی

جستن یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خویشتن خویش با روئی پی افکندن... اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم احمد شاملو